Contact

Altijd blij om mensen te mogen ontmoeten. Bel me of stuur me een mailtje.

Linus Vanlaere
Ieperstraat 51
8700 Tielt
vanlaere.linus@gmail.com
M 0496 47 30 14

Dada's

Ik merk dat ik in de loop der jaren een aantal dada’s heb ontwikkeld, een paar stokpaardjes.

Deze moraaltheoloog is geen moraalridder op een wit paard en met lans of zwaard. Veeleer ben ik een Sancho Panza op elkaar afwisselende stokpaardjes.

Linus' stokpaardje illustratie
——— 1

Ethiek voor ‘gewone mensen’, ethiek van Lambik

Zorgdragers zijn ook maar mensen, mijn eerste dada. Net als iedereen lopen ze aan tegen middelmatigheid. Ze worstelen met tijd(sdruk). Ze voelen soms ook antipathie. Ze raken geïrriteerd en soms zelfs kwaad door wat de zorgontvanger doet of zegt. Ze veinzen wel eens betrokkenheid en ze handelen bij momenten ook een beetje hypocriet. En het gebeurt dat ze de regels, afspraken of procedures bewust naast zich neerleggen om het te kunnen volhouden. Zorgethiek presenteert zich voor mij als een reflectie op die kleine haperingen in ons mens-zijn. Het is een ethiek van Lambik, naar de antiheld in Suske en Wiske. Benieuwd naar wat ik hiermee bedoel?

Bekijk het boek
boekcover Gekkenwerk
——— 2

Humor als menselijke pit in zorg en als gist in het deeg van de zorgorganisatie

Ethiek is een zwaar woord. Toch zijn we er elke dag mee bezig. Soms zelfs ondoordacht, ongedwongen en lichtvoetig. Het is immers met de kwinkslag dat we erin slagen om erkenning te geven aan zelfs die mevrouw die antipathie of irritatie oproept. Het is met een grapje dat we een onbeweeglijke en stugge meneer toch in beweging krijgen, zonder dwang. Het is met de grijnslach dat we er weer tegenaan gaan om in alle regeldwang, tekort aan tijd en zorgende handen, dicht bij kwetsbare mensen te zijn en te blijven. Zonder cynisch te worden of net hyperactief. Kortom: met humor houd je er de pit in, geef je adem aan je engagement voor mensen en aan je goesting om door te gaan. Ondeugende zorg is een ode aan die kracht, in het besef dat zorg altijd onvolmaakt is. Prikkelt die ondeugende zorg?

Bekijk het boek
Boekcover Ondeugende Zorg
——— 3

Ruimte voor relaties

Zorgethiek is niet een ethiek die aan mensen zegt wat ze moeten doen om ‘goed’ te doen. Zorgethiek is dus geen ethiek van regeltjes, van principes, van normen. Zorgethiek wil vooral ruimte scheppen voor relatie: wanneer zorgverlener en zorgontvanger een relatie van mens-tot-mens kunnen aangaan, is er oog voor elkaars kwetsbaarheid. Dan volgt de rest. Dus is dit voor mij ook een dada: hoe scheppen we in zorgorganisaties ruimte voor zorgrelaties? Hoe creëren we de voorwaarden opdat zorgverleners in relatie durven en kunnen gaan? Wat zijn die voorwaarden? Deze vragen en de aandacht voor het voorwaardenscheppende kader van zorgethiek is zeker een dada. In Zorgethiek in praktijk en in Zorgethisch leiderschap komt deze ten volle tot uiting.

Bekijk de boeken
Boekcover Zorgethisch Leiderschap
Boekcover Zorgethiek in praktijk